Loading...
Diensten 2017-05-04T00:15:57+00:00

De diensten van SalesBoostingFactory

CONTACT

U wilt een duidelijk profiel in de markt. Daarvoor hebt u inzicht nodig in uw onderscheidend vermogen, doelgroep(en) en potentiële opdrachtgevers. En vooral hoe je die laatste twee het best aanspreekt. SalesBoostingFactory vertaalt uw visie in een corporate story en geeft u zo de basis voor al uw communicatie. Zo deelt iedereen in uw organisatie, elk met een persoonlijke invulling, hetzelfde verhaal. En begrijpen uw klanten en mogelijke opdrachtgevers: uw filosofie, hetgeen waarin uw merk, dienst of product zich onderscheidt, waarom zij zich aan u en niet aan uw concurrenten moeten verbinden, waar uw merk, dienst of product verkrijgbaar is, in welke behoefte uw merk, dienst of product voorziet. Samen ontwikkelen we aan de hand van de corporate story een content-strategie, die u inzicht geeft in wanneer u wat via welk medium gaat communiceren. Door uw communicatie zo te sturen, speelt u optimaal in op de behoefte van de doelgroep(en) en verovert u een solide positie in de markt.

Wilt u nieuwe diensten gaan vormgeven, nieuwe marktsegmenten betreden? SalesBoostingFactory onderzoekt met u waar de behoefte van uw potentiële opdrachtgevers ligt en hoe u daarop onderscheidend kunt inspelen. Gezamenlijk bepalen we de stip aan de horizon en de aanpak om daar te komen (roadmap to succes). En als u dat wilt, helpen we u ook bij de daadwerkelijke implementatie en ontwikkeling van deze propositie.

Er vallen nog teveel dingen van de kar en de omzet blijft achter op de begroting. De medewerkers halen te weinig uit zichzelf. Het CRM systeem voldoet niet aan de huidige standaard en er wordt ook te weinig consequent mee gewerkt. De website is aan vernieuwing toe. Marketingcampagnes, Social Media uitingen en relatie-events zijn niet ludiek meer en er gaat ook minder aandacht naar uit dan zou moeten. Kortom, uw volledige commerciële proces is toe aan een onderhoudsbeurt zodat de organisatie weer klaar is voor de toekomst. We gaan met nieuwe en frisse energie werken aan nog ambitieuzere doelstellingen. Hiervoor maken wij samen met alle betrokkenen binnen de organisatie een plan van aanpak waarin we prioriteiten stellen en een tijdsplanning maken. Vervolgens beleggen we de actiepunten bij de juiste personen en houden we controle op de voortgang tijdens de implementatie.

Onze recruitment procedure bestaat uit het identificeren, aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten. Wij zijn de schakel tussen een vijver van talent en uw organisatie. Door het samenbrengen van ons netwerk en de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt komen we tot de beste match.

Met een succesvol track record van de grootste aanbestedingen die de laatste jaren op de markt zijn gekomen in de zakelijke dienstverlening leveren wij de kennis en expertise leveren die nodig is om uw aanbiedingen succesvol te maken. Onze succesratio van inschrijvingen zit boven de 50% en wij geven een realistische winstkans af voordat we met het aanbestedings-traject starten. De basis voor het winnen begint met een strak georganiseerd tender-proces en de commitment van uw organisatie om de opdracht te winnen. We doorlopen gezamenlijk de volgende fases tijdens een aanbesteding: Stap 1) de beslissing om wel of niet in te schrijven (bid/no bid): Stap 2) het vaststellen van de winnende strategie: 3) het schrijven en calculeren van de winnende offerte. Bij voorkeur maken wij gebruik van de aanwezige competenties binnen uw organisatie maar mochten deze competenties ontoereikend zijn dan schakelen wij flexibele capaciteit in op het gebied van tekstschrijven, juridische expertise en grafische vormgeving. Op die manier gaan we voor successen in aanbestedings-trajecten maar realiseren we tevens een hoge leercurve bij uw commerciële team.